Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Thema's

1. Visies op leren en ontwikkeling

Welke visies op leren en ontwikkeling zijn er zoal? Welke hebben de deelnemers zelf? Hoe is het gesteld met de visie op leren in de organisatie? Hoe zijn deze gerelateerd aan leertheorieën? Hoe stimuleer je ontwikkeling bij anderen? Kun je ook het leren zelf leren? Wat is leervermogen? Wat is de relatie tussen individuele ontwikkeling en collectieve of organisatieontwikkeling?

2. Werkplekbegeleiding, werkplekinstructie, werkplekstudie en werkplekontwikkeling

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt ingezoomd op werk gerelateerde ontwikkeling en leren. Hoe geef je hier leiding aan? Hoe kan het leerlandschap helpen om greep te krijgen op de verschillende vormen van leren en ontwikkeling? Wat kun je als leidinggevende of als ontwikkelingsadviseur met het leerlandschap in een moderne organisatie? Hoe focus je op collectief leren? Wat is de rol van mindsets, metacognitie en executieve functies?

3. Een professionele leer- en ontwikkelingscultuur stimuleren

Wie is nu precies een professional en wie niet? Wat kunnen we met het begrip de lerende professional? Hoe helpen we leidinggevenden om te werken aan een professionele leercultuur? Welke meetinstrumenten kunnen we inzetten? Welke interventies zijn mogelijk en effectief?

4. Ontwikkelgesprekken voeren: feedback geven en ontvangen

De bottleneck in veel organisaties is het microgesprek over ontwikkeling. Het wordt vaak eenrichtingsverkeer of het opleidings-denken domineert. Hoe kunnen we ontwikkelgesprekken zo voeren, dat er een reciproke feedbackdialoog ontstaat? Centraal hierin staan feedback, reflectie en vragen stellen. Hoe helpen we leidinggevenden hierin vooruit te gaan? Hoe kun je mindsets doorbreken?

5. Mindshifts

Dweck onderscheidde de statische en de groeimindset. Geloof je in leerbaarheid van algemene vaardigheden en intelligentie of niet?  Mindsets blijken bepalend te zijn voor het omgaan met uitdagingen, feedback, fouten en obstakels. Groeimindsets gaan gepaard met doorzettingsvermogen en duurzaam leren. Hoe kunnen we mensen helpen om op meer gebieden een groeimindset te ontwikkelen en houden?

6. Team- en organisatieleren

Niet alleen individuen kunnen leren, ook teams en organisaties leren. Hoe wordt een team een lerend team? Hoe wordt een organisatie een lerende organisatie? Het draait allemaal om leerconversies: de transfer van het leren op het ene niveau naar het andere. Hoe past hierin het denken en werken als professionele leergemeenschap/ Hoe kunnen we die faciliteren en stimuleren?

7. Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid blijkt niet alleen een toestand op een bepaald moment; het is ook een persoonlijkheidseigenschap. Sommige mensen zijn vaker en op meer gebieden nieuwsgierig dan anderen. Dez persoonlijkheidseigenschap blijkt beïnvloedbaar.  Met andere woorden, we kunnen mensen meer nieuwsgierige personen laten worden. Hoe doen we dit? Welke soorten nieuwsgierigheid kunnen we onderscheiden?