Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Terugblikken en samenvattingen van proefschriften

Klik op een naam en dan vind je de reflectie van een groot deel van de  promovendi op de inhoud van het proefschrift, de begeleiding en nieuwe ontwikkelingen. Door op de titel te klikken kom je bij de samenvatting van het proefschrift. 

Promovendus (klik voor terugblik)

jaar

Onderwerp (klik voor samenvatting)

Frank de Jong

1992

Zelfstandig leren

Jan Vermunt    

1992

Leerstijlen

Rob Koper        

1992

Computer ondersteunde studieondersteuning

Christa Teurlings

1993

Leren tekstverwerken

Ebo Menno Koerts

1995

Ondernemende leerling

Saskia Brand-Gruwel  

1995

Tekstbegrip

Ed Smeets

1996

Multimedia

Harm Biemans

1997

Voorkennisactivering

Jeroen Onstenk           

1997

Lerend leren werken

Paul Peters

1997

Studeerbaarheid

Ruud Klarus

1998

Competenties erkennen       

Jos Zuylen

1999

Professionalisering van docenten    

Floor Basten

2000

Metaforen en verhalen

Sanneke Bolhuis                    

2000

Zelfstandig leren

Rob Blomme   

2003

Alignement

Albert de Vries

2004

Ervaringsleren

Henny van der Meyden           

2005

Samenwerkend leren met computers

Martha van Biene

2005

Wederkerig leren      

Maarten de Laat                    

2006

Netwerkleren

Manon Ruijters         

2006

Liefde voor leren

Leendert van Driel

2006

Professionalisering   

Peter Zomer

2006

Team confrontatie

Sanne Akkerman

2006

Dialogen tussen vreemden  

Äli Leijen       

2008

Reflectie

Marc Coenders            

2008   

Teamontwikkelruimte

Melodie Rosenfeld

2008

Individuele verschillen          

Erwin Oemar Said

2009

Motivatie van MBOleerlingen         

Ilya Zitter

2010

Ontwerpen voor leren

Antoine van den Beemt

2010

Jongeren en interactieve media      

Bert van Veldhuizen               

2011

Professionele ontwikkeling van docenten

Patricia Brouwer

2011

Samenwerken in leraren teams      

Henk Verbeeten & Marleen Rikkerink

2011

Invoering van digitaliseringspraktijken

Esther de Groot

2012   

Leren van dierenartsen

Lia Voerman

2014

Feedback       

Elham Akbari

2016

Facebook en peerfeedback

Jos Baeten

2016

Peer feedback

Karin Derksen

2016*

Teamontwikkelruimte

Ton Biessels

    *

Sportcoaching

Simone Schenk         

    *   

Communicatie leidinggevende met medewerker

*  Bij deze promovendi ben / was ik geen formeel promotor maar wel begeleider