Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

LeidinggevenLeidinggeven aan ontwikkelingan ontwikkeling 

Voorbeelden van bijenkomsten over ontwikkelingsgericht leiderschap: informele, interactieve ssessies onder begeleiding van prof. dr. P.Robert-Jan Simons, leerpsycholoog..

Wilt u een verdiepingsslag maken in het denken over leren en ontwikkeling en gaat het u niet “om het papiertje” maar om de inhoud, neem dan deel aan een unieke set bijeenkomsten onder leiding van een gerenommeerd expert op dit gebied: prof. dr. P.Robert-Jan Simons, leerpsycholoog. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden in alle sectoren die het gevoel hebben dat zij in deze tijd meer bezig moeten zijn met leren en ontwikkeling van hun medewerkers en van zichzelf. Ook richten de bijeenkomsten zich expliciet op mensen die betrokken zijn bij het opleiden en begeleiden van leidinggevenden die meer ontwikkelingsgericht willen leren werken. De bijeenkomsten vinden in informele sfeer plaats en zijn zo veel mogelijk (inter-)actief. Voor elke bijeenkomst bereiden de deelnemers zich voor door een artikel te bestuderen. Er is een goed evenwicht tussen theorie en praktijk.

Zie voor meer informatie: hier

 1. Visies op leren en ontwikkeling

2. Werkplekbegeleiding, werkplekinstructie, werkplekstudie en werkplekontwikkeling

3. Een professionele leer- en ontwikkelingscultuur stimuleren

4. Ontwikkelgesprekken voeren: feedback geven en ontvangen

5. Mindshifts

6. Team- en organisatieleren

7. Nieuwsgierigheid


Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden in organisaties die verantwoordelijk zijn voor leren en ontwikkeling in een lijn- of een staffunctie. 


Over de docent
(em) prof dr P. Robert-Jan Simons was zijn hele leven verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten, waar hij steeds onderzoek deed en onderwijs verzorgde over leren en ontwikkeling. Vanaf 2014 legde hij zich toe op het begeleiden en adviseren van leidinggevenden en adviseurs bij het ontwikkelingsgericht leidinggeven. Hij werkte voor diverse soorten organisaties van gemeenten tot hogescholen, van banken tot zorginstellingen, van VO- scholen tot uitzendbureaus, van brandweer en politie tot accreditatieinstellingen, van adviesbureaus tot commerciële bedrijven.