Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren


Meest recente 2 inzendingen

  • Waarom en hoe leidinggevenden rebellie moeten koesteren
  • Leren met Ipads

04.02.2017

Waarom en hoe leidinggevenden rebellie moeten koesteren

Nodig: meer rebellie in organisaties
P.Robert-Jan Simons

In een recente speciale uitgave van Harvard Business Review betoogt HBR medewerkster Francesca Gino dat het goed is voor organisaties en leidinggevenden als er meer gerebelleerd wordt, als non-conformisme meer gewaardeerd en gestimuleerd wordt: Let your workers rebel! Ik ben het erg met haar betoog eens. Daarom vat ik het hier samen. Zie het HBR artikel. [Meer weten…]

PRJSimons - 15:22 @ Werkplekleren, Algemeen | Een opmerking toevoegen

31.01.2017

Leren met Ipads

De ipad en andere tablets lijken een versnelling van het leren te weeg te brengen door het gebruiksgemak, het scherpe beeld, de draagbaarheid, de connectiviteit (email, twitter, internet, skype, e.d.). De batterij gaat lekker lang mee en je kunt er ook spelletjes op doen. Er is veel enthousiasme onder studenten en docenten en daar moeten we gebruik van maken. [Meer weten…]

PRJSimons - 16:56 | Een opmerking toevoegen