Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Visie op leren

 • Ruijters, M.C.P., & Simons, P.R.J. (2020). On learning: an introduction. In H. Sissing (Ed.), 4000 years of thinkers in education (pp. 247-252. Amsterdam: Boom.
 • Simons, P.R.J. (2019). Leren van onbewust naar bewust. TvOO, 4, 
 • Schenning, J., Simons, R.J., & Besieux, T. (Red.)(2016). Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep. Zaltbommel: Thema.
 • Voerman, L., Meijer, P.C., Korthagen, F., ,& Simons, R.J. (2015): Promoting effective teacher-feedback: from theory to practice through a multiple component trajectory for professional development, Teachers and Teaching: theory and practice, DOI: 10.1080/13540602.2015.1005868
 • Voerman, L., Korthagen, F. A.J., Meier, P. C., & Simons, R.j. (2014). Feedback revisited: Adding perspectives based on positive psychology. Implications for theory and classroom practice. Teaching and Teacher Education, 43, 91–98
 • Simons, R-J., & Ruijters, M. C. P. (2014). The real professional is a learning professional. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International handbook of research in professional and practice-based learning. (pp. 955-985). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Ruijters, M.C.P. & Simons, P. R. J. (Eds.). (2012). Canon van het leren. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.
 • Klarus, R.& P. R. J. Simons (2009). Epiloog. In R.Klarus & P. R. J Simons (Red.). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie (pp. 177-199). Den Haag: Lemma
 • Simons, P. R. J., & Klarus, R. (2009). Inleiding. In R.Klarus & P. R. J Simons (Red.). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie (pp. 9-14). Den Haag: Lemma
 • Simons, P. R. J., & Ruijters, M.C.P. (2009). Betekenis geven aan leren. In R.Klarus & P. R. J Simons (Red.). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie (pp. 15-32). Den Haag: Lemma
 • Simons, P. R. J. (2009). Epiloog: ontwikkelen versus leren. Develop, 5(3), 91-96.
van Loo, M. & Simons, P. R. J. (2011). Is het leren van leerlingen voorgoed en grondig veranderd? In M. Van Loo,Simons, P. R. J. (2007). Leren en instructie: In de ban van het nieuwe leren. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25(3), 187-197.
 • Baeten, J. & Simons, P. R. J (2007). Nieuwe oplossingen voor oude problemen. Virtual Action Learning en de centrale onderwijsdilemma's. Opleiding en Ontwikkeling, 20(5), 15-19.
 • Kuhn, M., Tomassini, M. & Simons, P. R. J. (Eds.). (2006). Towards a knowledge based economy? Knowledge and learning in European educational research. New York: Peter Lang.
 • Simons, P. R. J. (2006). Hoe je een karikatuur van het nieuwe leren om zeep helpt. Pedagogische Studiën, 83(1), 81-85.
 • Simons, P. R. J (2005). Paradoxen bij het (nieuwe) leren. In H. Wientjes & H. Tuithof (Eds.), Zij gaan naar school als gaan ze emigreren. Het nieuwe leren besproken op het IVLOS (pp. 7-12). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
 • Simons, P. R. J. & Bolhuis, S. (2004). Constructivist learning theories and complex learning environments. Oxford Studies in Comparative Education, 13(1), 13-25.
 • Linden, J.L. van der & Simons, P. R. J. (2001). Leren in perspectief. In A. Wald & J. van der Linden (Eds.), Leren in perspectief. Leuven/Apeldoorn: Garant.
 • Simons, P. R. J. (2000). Various kinds of life long learning. In F.Achtenhagen (Ed.), lebenslanges Lernen im Beruf – seine Grundlegung im Kindes- und Jugendalter, band 4: Formen und Inhalte von lernprozessen (pp 23- 38). Opladen: Leske + Budrich.
 • Simons, P. R. J., Linden, J. L. van der & Duffy, T. (2000). New learning: three ways to learn in a new balance. In P. R. J. Simons, J.L. van der Linden & T. Duffy (Eds.) (2000). New Learning (pp. 1-18). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Simons, P. R. J., Linden, J. L. van der & Duffy, T. (Eds.). (2000). New Learning. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Simons, P. R. J. (Ed.) (1999). Review studie Leren en instructie. Den Haag: NWO.Simons, P. R. J. (1999). Naar hoofdlijnen van een onderzoeksprogramma op het terrein Leren en Instructie. In P.R. J. Simons (Ed.) (1999). Review studie Leren en instructie (pp. 1-27). Den Haag: NWO..
 • Simons, P. R. J. (1999). Three ways to learn in a new balance. Life long learning in Europe (LlinE), 1, 14 - 23.
 • Simons, P. R. J. (1999). Levenslang leren over het milieu. In M. Schaafsma, W. Ronken, H. Blanken, M. Ham, & M. Hermans (Red.), NME met een duurzaam perspectief. Essaybundel bij de slotconferentie (pp. 25-29). Amsterdam: NCDO
 • Simons, P. R. J. (1999). Levenslang leren over het milieu. Extra impuls. Natuur en milieu- educatie 1996 - 1999, 25 - 29.
 • Simons, P. R. J., & Lodewijks, J. G. L.C. (1999). Het nieuwe leren. Over wegen die leiden naar beter leren. In J. G. L.C. Lodewijks, & J. M. M. van der Sanden (Eds.), Op de student gericht. Een bundel opstellen over leren en studeren, opgedragen aan prof. dr. Len F.W. de Klerk (pp. 17-36). Tilburg: Tilburg University Press.
 • Simons, P. R. J. (1998). Travelling versus trekking metaphors for learning in companies: A paradox. Nijmegen: Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 5).
 • Simons, P. R. J. (1998). Paradoxes in learning and teaching. Nijmegen: Vakgroep Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers on Education, Number 4).
 • Simons, P. R. J. (1998). Het verloop van leerprocessen. In Handboek Leerlingbegeleiding (pp. 2151-1-2151-21). Alphen a/d Rijn: Samsom.
 • Verschaffel, L., & Simons, P. R. J. (1998). Hoe modern is de denkpsychologie van F.W. Prins? In N. Verloop (Red.), 75 jaar Onderwijs en Opvoeding. 75 jaar Pedagogische Studiën (pp. 221-231). Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Simons, P. R. J. (1997). From romanticism to practice in learning. Life Long learning in Europe (LlinE), 1.
 • Leenheer, P., Simons, P. R. J, & Zuylen, J. (Red.) (1997). Didactische verkenningen van het studiehuis. Tilburg: MesoConsult.
 • Simons, P. R. J., & Zuylen, J. (Red.) (1997). Kan het leren op school beter? Een literatuuronderzoek. Staalkaartenreeks, 3 Tilburg: MesoConsult.
 • Simons, P. R. J., & Zuylen, J. (Red.) (1997). Als je het de leerlingen laat doen.., naar een evenwichtiger rolverdeling tussen leraren en leerlingen. Staalkaartenreeks, 2. Tilburg: MesoConsult.
 • Simons, P. R. J. (1997). Een visie op professionaliteit. Als jet het de leerlingen laat doen.., naar een evenwichtiger rolverdeling tussen leraren en leerlingen. In P. R. J. Simons & J. Zuylen (Red.) Staalkaartenreeks, 2, 5-11, Tilburg: MesoConsult.
 • Leenheer, P., Simons, P. R. J. & Zuylen, J. (Red.) (1996). Studiehuis in de steigers. Tilburg: MesoConsult.Simons, P. R. J. (1996). Goed doceren is goed laten leren. Onderzoek van Onderwijs, 25, 1, 8-9.
 • Simons, P. R. J. (1995). De leerling, In: J. Lowijck, & N. Verloop (Red.) Onderwijskunde: een kennisbasis voor professionals (pp. 14 - 43). Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Biemans, H.J.A. & Simons, P. R. J. (1995). How to use preconceptions? The contact strategy dismantled, European Journal of Psychology of Education, 10, 243-259.
 • Boekaerts, M. & Simons, P. R. J. (1995). Leren en instructie: Psychologie van de leerling en het leerproces. (2e herziene druk). Assen: Van Gorcum.
 • Simons, P. R. J. (1994). How natural, situated and skill-oriented is anchored instruction? In: B.P.M. Creemers and G.J. Reezigt (Eds.), New Directions in Educational Research. (pp. 63-70). Groningen: ICO.
 • Simons, P. R. J. (1993). Docenten en leerlingen afrekenen op vaardigheidsdoelen, algemene vaardigheden, moeilijk te realiseren in onderwijsproces. Profiel ,10, 8 - 9.
 • Boekaerts, & Simons, P. R. J. (1993). Leren en instructie, Psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Dekker & van de Vegt.
 • Simons, P. R. J. (1993). Constructive learning: The role of the learner. In T. M. Duffy, J. Lowyck, D. H. Jonassen (Eds.), Designing environments for constructive learning (pp. 291-313). Berlin: Springer.
 • Simons, P. R. J. (1992). Onderwijs en ontwikkeling. In R.F.W. Diekstra (Red.), Jeugd in ontwikkeling, (pp. 201-245). Den Haag: SDU-uitgeverij.
 • Carretero, M., Pope, M., Simons, P. R. J, & Pozo, J. I. (Eds.) (1991). Learning and instruction; European Research in an international context, vol. 3. Oxford: Pergamon
 • Klerk, L.F.W. de, & Simons, P. R. J. (1988). Diverse opvattingen over het leren. In Losbladig Onderwijskundig Lexicon, editie II. Alphen aan de Rijn: Samson, A1100 1-18.
 • Pieters, J., & Simons, P. R. J. (1988). Research on Learning and instruction in the Netherlands. EARLI News, 7, 8-10.
 • Simons, P. R. J. (1988). Handelingpsychologie versus cognitivistische psychologie. Pedagogische Studiën, 65, 60-70.
 • Klerk, L. F. W., de & Simons, P. R. J. (1987). Onderwijsleerprocessen. (Verslag van de AERA conferentie 1987). Pedagogische Studiën, 64, 654-458.
 • Beukhof, G., & Simons, P. R. J. (Eds.) (1986). German and Dutch Research on learning and instruction. Den Haag: SVO-Selecta.
 • Leeuw, L. de, Simons, P. R. J., & Beukhof, G. (1986). Research on learning and instruction in the Netherlands. In G. Beukhof & P. R. J. Simons (Eds.) (1986). German and Dutch Research on learning and instruction (pp. 27-41). Den Haag: SVO-Selecta.
 • Simons, P. R. J. (1981). Vergelijkenderwijs: onderzoek naar de invloed van metaforen op het leren. Dissertatie: Katholieke Hogeschool Tilburg.
 • Simons, P. R. J. (1979). Kohlberg en onderwijs. Pedagogische Studiën, 56, 77-81 en 91.
 • Simons, P. R. J. , & Klaassen, M. (1977). Children's conceptions and use of rules of distributive justice. International Journal of Behavioural Development, 2, 253-267.
 • Lodewijks, J. G. L. C., & Simons, P. R. J. (1977). Onderwijspsychologie. In K.A. Soudijn & H. Bergman (Red.), Ontwikkelingen in de psychologie (pp. 137-155). Meppel: Boom / Intermediair.