Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Recentste publicaties:

 • Simons, P.R.J., & Simons, R.M. (2023). Nieuwsgierigheid begrijpen en bevorderen. Waardenwerk, 94/95, 181-194.
 • Simons, P.R.J. (2022). Overladenheid bekeken door de bril van de leerpsycholoog. Van twaalf tot Achttien, 31, 32-34.
 • Ruijters, M., Schut, R., & Simons, R.J. (2021). Canon van leren en Ontwikkelen: 50 concepten en hun grondleggers (Red.). Amsterdam: Boom.
 • Simons, P.R.J. (2021). Systeemscheiding – C.F. van Parreren. www.Canonvanlerenenontwikkelen/ systeemscheiding.nl.
 • Simons, P.R.J. (2020). Leidinggeven aan leren. Utrecht: Schoolleidersregisterpo.
 • Ruijters, M.C.P, & Simons, P.R.J. (2020). Connecting professionalism, learning and identity. Estonian Journal of Education, 8, 32-56.
 • Ruijters, M.C.P., & Simons, P.R.J. (2020). On learning: an introduction. In H. Sissing (Ed.), 4000 years of thinkers in education (pp. 247-252). Amsterdam: Boom
 • Simons, P.R.J. (2019). Leren van onbewust naar bewust. TvOO, 4, 52-58.
 • Derksen, K., Blomme, R.J., De Caluwé, L., Rupert, J., & Simons, R.J. (2019). Breaking the Paradox: Understanding How Teams Create Developmental Space. Journal of Management Inquiry, 28(3), 366–380.
 • Schenk, S. M., Poell, R. F., de Lange, W. A. M., & Simons, P. R. J. (2018). Improving performance management interviews between managers and professionals: A longitudinal study on talking about the development of complex new social behaviour. The Psychologist-Manager Journal, 34-54.
 • Akbari, E., & Simons, R.J. (2018). Efficacy of Using Social Networks in Learning and Teaching Based on Self-Determination Theory: An Interventional Study. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 9 (4).
 • Van Popta, E., Kral, M., Camp, G., Martens, R. L. & Simons, P. R. J. (2017). Exploring the value of peer feedback in online learning for the provider, Educational Research Review. 20, 24-34.
 • Akbari, E.; Simons, P.R.J.; Pilot, A.; Naderi, A. (2017). Feedback in Learning a Foreign Language in Facebook. Global Journal of Human Social Science, 17(2), 31-44.
 • van Oeffelt, T.P.A., Ruijters, M.C.P. , van Hees, A.A.J.C., & Simons, P.R.J. (2017).Professional identity: a neglected core concept of professional development. In K. Black, R. Warhurst, & S. Corlett (Eds.),Identity as a Foundation for Human Resource Development (pp. 237-252). London: Taylor en Francis. https://doi.org/10.4324/9781315671482
 • Lengkeek, M., Simons,, P.R.J.,Ruijters,  M.,, & Van Oeffelt, T. (2017). Professionele identiteit in deeltijd lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38 (3), 61-74.
 • Schenning, J., Simons, R.J., & Besieux, T. (Red.)(2016). Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep. Zaltbommel: Thema.
 • Simons, R.J., & Verdonschot, S. (2016). Nieuwsgierig zijn: van een passieve, volgende houding naar een actieve, onderzoekende houding (pp.95-105). In J.Schenning, R.J. Simons, & T. Besieux (Red.), Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep. Zaltbommel: Thema.
 • ,Akbari, E., Naderi, A., Yazdi, M.H., Simons, R.J., Pilot, A. (2016). Attitude of teachers and students towards formal learning through online social networks. Journal of Interactive Learning Research, 27 (2), 101-123.
 • Akbari, E., Naderi, A., Pilot, A. & Simons, P. R. J. (2016). Student engagement and foreign language learning through online social networks. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 1(4), 1-22.
 • Rikkerink, M., Verbeeten, H., Simons, R.J., & Ritzen, H. (2016). A new model of educational innovation: Exploring the nexus of organizational learning, distributed leadership and digital technologies. Journal of Educational Change, 17 (2), 223-249.
 • Voerman, Lia, Korthagen, Fred A.J., Meier, Paulien C., & Simons, Robert-Jan (2015): Promoting effective teacher-feedback: from theory to practice through a multiple component trajectory for professional development, Teachers and Teaching: theory and practice, DOI: 10.1080/13540602.2015.1005868
 • Akbari, E., Pilot, A., & Simons, P. R. J. (2015). Autonomy, competence and relatedness in foreign language learning through Facebook. Computers in Human Behavior, 48, 126-134.
 • Moekotte, P. B. F., Brand-Gruwel, S., Ritzen, H. T. M., & Simons, P. R. J. (2015). Early school leavers' attitudes towards online self-presentation and explicit participation. Computers in Human Behavior, 49, 171-184. 10.1016/j.chb.2015.01.047
 • Wierenga, S. J., Kamsteeg, F. H., Simons, P. R. J., & Veenswijk, M. (2015). Teachers making sense of result-oriented teams: A cognitive anthropological approach to educational change. Journal of Educational Change, 16(1), 53-78. 10.1007/s10833-014-9240-2
 • Simons, P.R.J. (2015). Nieuwsgierigheid – Berlyne. In M. Ruijters & R-J Simons (Red.), Canon van het leren (pp.421-431). Deventer: Vakmedianet.
 • Ruijters, M.P.C., & Simons, P.R.J. (2015). Professionaliteit.  In M.C.P. Ruijters (Ed.), Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties (pp. 59-98). Deventer: Vakmedianet.
 • Simons, R-J., & Ruijters, M. C. P. (2014). The real professional is a learning professional. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International handbook of research in professional and practice-based learning. (pp. 955-985). Dordrecht: Springer Netherlands
 • Voerman, Lia, Korthagen, Fred A.J., Meier, Paulien C., & Simons, Robert-Jan (2014). Feedback revisited: Adding perspectives based on positive psychology. Implications for theory and classroom practice. Teaching and Teacher Education, 43, 91–98
 • Simons, R-J. (2014). De leiding gevende in het onderwijs als regisseur: Leiding geven aan leren. Schoolmanagement Totaal, 16(5), 4-8.
 • Poldner, E., Van der Schaaf, M., Simons, P. R. J., Van Tartwijk, J., & Wijngaards, G. (2014).Assessing student teachers' reflective writing through quantitative content analysis.European Journal of Teacher Education, 37(3), 348-373.10.1080/02619768.2014.892479
 • de Groot, E., Endedijk, M. D., Jaarsma, A. D. C., Simons, P. R. J., & van Beukelen, P.(2014). Critically reflective dialogues in learning communities of professionals. Studies in Continuing Education, 36(1), 15-37. 10.1080/0158037X.2013.779240
 • Simons, P.R.J. (2013). Mindshifting: (hoe) kunnen wij mindsets veranderen. Afscheidscollege Universiteit Utrecht, 19 december 
 • Simons, P. R. J., & Ruijters, M. C. P. (2013). Leervoorkeuren, games en ict. In C. E. M. van Herpen, R. Schut, P. R. J. Simons, H. M. J. M. Verbeeten, & J. C. G. Zuylen (Eds.), ICT-gebruik in soorten en maten. (pp. 15-26). (Onderwijsvernieuwingsreeks; No. 35). Tilburg: Mesoconsult.
 • van Herpen, C. E. M., Schut, R., Simons, P. R. J., Verbeeten, H. M. J. M., & Zuylen, J. G. G. (Red.) (2013). ICT-gebruik in soorten en maten. (Onderwijsvernieuwingsreeks no 35.) Tilburg: Mesoconsult.
 • Voerman, L., Meijer, P.C., Korthagen, F., en Simons, P.R.J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom interaction in secundary education.  Teaching and Teacher Education, 28(8) ,1107-1115
 • Derksen, Karin , de Caluwé, Léon and Simons, Robert Jan(2011) ‘Developmental space for groups working on innovation’, Human Resource Development International, 14: 3, 253 — 271