Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Werk gerelateerd leren

 • Derksen, K., Blomme, R.J., De Caluwé, L., Rupert, J., & Simons, R.J. (2019). Breaking the Paradox: Understanding How Teams Create Developmental Space. Journal of Management Inquiry, 28(3), 366–380
 • Schenk, S. M., Poell, R. F., de Lange, W. A. M., & Simons, P. R. J. (2018). Improving performance management interviews between managers and professionals: A longitudinal study on talking about the development of complex new social behaviour. The Psychologist-Manager Journal, 34-54. https://doi.org/10.1037/mgr0000067
 • van Oeffelt, T.P.A., Ruijters, M.C.P. , van Hees, A.A.J.C., & Simons, P.R.J. (2017).Professional identity: a neglected core concept of professional development. In K. Black, R. Warhurst, & S. Corlett (Eds.),Identity as a Foundation for Human Resource Development (pp. 237-252). London: Taylor en Francis. https://doi.org/10.4324/9781315671482
 • Lengkeek, M., Simons,, P.R.J.,Ruijters,  M.,, & Van Oeffelt, T. (2017). Professionele identiteit in deeltijd lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38 (3), 61-74.
 • Simons, R-J. (2014). De leiding gevende in het onderwijs als regisseur: Leiding geven aan leren. Schoolmanagement Totaal, 16(5), 4-8.
 • Simons, R-J. & Ruijters, M. C. P. 2014 International handbook of research in professional and practice-based learning. Billett, S., Harteis, C. & Gruber, H. (eds.). Dordrecht: Springer Netherlands, p. 955-985.
 • de Groot, E., Endedijk, M. D., Jaarsma, A. D. C., Simons, P. R. J., & van Beukelen, P.(2014). Critically reflective dialogues in learning communities of professionals. Studies in Continuing Education, 36(1), 15-37. 10.1080/0158037X.2013.779240.
 • Ruijters, M. C. P. & Simons, P. R. J. (2012). Canon van het leren. Deventer: Kluwer bedrijfswetenschappen
 • Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A. F. M. & Simons, P. R. J. (2012). Fostering teacher community development: a review of design principles and a case study of an innovative interdisciplinary team. Learning Environments Research, 15, 319-344.
 • Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A. F. M. & Simons, P. R. J. (2012). Community development in the school workplace. International Journal of School Management, 26, 403-418.
 • Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A. F. M. & Simons, P. R. J. (2012). Communities of practice in the school workplace. Journal of educational administration, 50, 346-364.
 • Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A. F. M. & Simons, P. R. J. (2012). Fostering teacher community development: a review of design principles and a case study of an innovative interdisciplinary team. Learning Environments Research. 15, 3, 319-344
 • Groot, E. de, Jaarsma, A.D.C., Endedijk, M., Mainhard, M. T., Lam, I., Simons, P. R. J & Beukelen, P. van (2012). Critically reflective work behavior of healthcare professionals: A model for critically reflective work behavior. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 32, 48-57..
 • Simons, P. R. J. & Zuylen, J. G. G. (2011). Leiding geven aan digitalisering van het onderwijs en professionalisering van docenten. In J. Van Doren & K. Van Herpen (Eds.), De gedigitaliseerde wereld in de school: Een succesvolle invoering (pp. 42-50). Utrecht: VO-raad.
 • Simons, P. R. J., & Ruijters, M.C.P. (2009). Betekenis geven aan leren. In R.Klarus en P. R. J Simons (Red.). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie (pp. 15-32). Den Haag: Lemma
 • Ruijters, M. C. P., Simons, P. R. J. & Veldkamp, O. J. W. (2009). Duurzaam lerende organisaties: leidt uw organisatieontwikkeling tot uitputting of veerkracht? Tijdschrift voor HRM, 12, 66-81.
 • Simons, P. R. J. & Ruijters, M. P. C (2008). Varieties of work related learning. International Journal of Educational Research, 47, 241-251.
 • Doornbos, A.J., Simons, P. R. J & Denessen, E. (2008). Relations between characteristics of work place practices and types of informal work-related learning: a survey among Dutch police. Human Resource Development Quarterly, 19(2), 129-151.
 • Berings, M. G. M. C., Poell, R. F., Simons, P. R. J. & Veldhoven, M. J. P. M. van (2007). The development and validation of the on-the-job learning style questionnaire for the nursing profession. Journal of Advanced Nursing, 58(5), 480-492.
 • Simons, P. R. J (2007). Contouren van informeel leren. Leren in Organisaties, 7(12), 19-21.
 • Akkerman, S., Bossche, P. van den, Admiraal, W., Gijselaers, W., Segers, M., Simons, P. R. J & Kirschner, P. A. (2007). Reconsidering group cognition: From conceptual confusion to a boundary area between cognitive and socio-cultural perspectives? Educational Research Review, 2, 39-63.
 • Berings, G. M. C., Doornbos, A.J. & Simons, P. R. J. (2006). Methodological practices in on-the-job learning research. Human resource development international, 9(3), 333-363.
 • Ruijters, M. C. P. & Simons, P. R. J. (2006). Het leerlandschap van organisaties. Develop,2, 54-63.
 • Onstenk, J. & Simons, P. R. J. (2006). Heeft de werkplek nu wel of niet leerpotentieel? Nabeschouwing. Pedagogische Studiën, 83(5), 410-415.
 • Berings, G. M. C., Poell, R.F. & Simons, P. R. J. (2005). Conceptualising on-the-job learning styles. Human Resource Development Review, 4, 373-400.
 • Doornbos, A. J., Bolhuis, S. & Simons, P. R. J. (2004). Modeling work-related learning on the basis of intentionality and development relatedness: A non-educational perspective. Human Resource Development Review, 3(3), 250-274.
 • Ruijters, M.C.P. & Simons, P. R. J. (2004). Opleiding: wanneer werkt het en voor wie? In R. Kor (Ed.), Uitgelezen! (pp. 128-137). Amersfoort: Twynstra Gudde.
 • Simons, P. R. J., Germans, J. & Ruijters, M. (2003). Forum for organisational learning: combining learning at work, organisational; change and training in new ways. Journal of European Industrial Training, 27(1), 41-48.
 • Talamo, A., Ligorio, M.B. & Simons, P. R. J (2003). How do we innovate by researching? The role of research projects for the development of ICT-based educational practice. In M. Barajas (Ed.), Learning innovations with ICT: socio-economic perspectives in Europe (pp. 85-97). Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.
 • Laat, M. F. de & Simons, P. R. J. (2003). Collective learning: theoretical perspectives and ways to support networked learning. European Journal for Vocational Training, 27, 13-24.
 • Simons, P. R. J. (2003). Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling. In B. Creemers (Ed.), Handboek Schoolorganisatie (pp.1-11). Houten: Samsom.
 • Simons, P. R. J. (2001). Van opleiden naar human resource development. In B. van Gent & H. van der Zee (Eds.), Handboek human resource development (pp. 213-228). 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie.
 • Simons, P. R. J. (2000). Lerend werken: tautologie of uitdaging? Opleiding en Ontwikkeling, 11, 1-8.

 • Laat, M. de, Poell, R., Simons, P. R. J. & Krogt, F. van der (2001). Organiseren van leren op de werkplek. In A. Wald & J. van der Linden (Eds.), Leren in perspectief (pp. 69-84). Leuven/Apeldoorn: Garant.
 • Simons, P. R. J. (1999). Een leerpsychologische analyse van medisch onderwijs. In G.W.G. Spaai, A.M.J.J. Verweij, R. Remmen, D.H.J.M. Dolmans, J.P.M. Denekens, E.P.L. Albersnagel & J.H. Dikkers (Red.) Gezond Onderwijs. Proceedings Gezond Onderwijs Congres 1998 (pp. 3-13). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Bolhuis, S., & Simons, P. R. J. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer.
 • Simons, P. R. J. (1998). Van opleiden naar leren (research report). Nijmegen: Vakgroep Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 3).
 • Simons, P. R. J., Teurlings, C., & Mulder, M. (1998). Het leren van docenten in veranderende schoolorganisaties: een inleiding (research report). Nijmegen: Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 6).
 • Simons, P. R. J. (1997). Lerende scholen, lerende docenten. The J.H.G.I. Giesbers Reports on education, 1, 1-14.
 • Simons, P. R. J. (1997). De school als lerende organisatie. In T. Bergen, A. Knoers & P. Sleegers (Red.), Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling (pp. 37-57). Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink
 • Oxtoby, B., Belet, D., & Simons, P.  R.  J. (1996). Learning as a corporate marketing strategy. In: T. Campbell & V. Tran (Eds.), Growth through learning (pp. 132-142). Copenhagen: ECLO.
 • Germans, J. & Simons, P. R. J. (1996). Lerende organisaties. In J.J.J. van Dijck (Red.) Leiderschap bij grote veranderingen (pp. 193-217). Tilburg: Tilburg University Press.
 • Simons, P. R. J. (1995). Learning in organisations, Compartomento organizacional e Gestao, 1, 173-186.
 • Simons, P. R. J. (1995). New roles for HRD-officers and managers in learning. In T. Campbell & V. Duperret-Tran (Eds.), Best practices in learning organisations: measuring the reality (pp. 275-293). La Hulpe: European Consortium for the Learning Organisation.
 • Simons, P. R. J. (1995). Leren in arbeidsorganisaties: dichotomieën of evenwichten? Opleiding en ontwikkeling, 4, 5-10.Nijhof, W. J. & Simons, P. R. J. (Red.) (1995). Opleiden in arbeidsorganisaties, Pedagogische Studiën, 72, 2-63.
 • Nijhof, W. J. & Simons, P. R. J. (1995). Opleiden in arbeidsorganisaties, Pedagogische Studiën, 72, 2-8.Simons, P. R. J. (1994). Wordt het inkopen van opleidingen een stuk simpeler in 1994? Boekbespreking: Inkoopgids Bedrijfsopleidingen. Opleiding en ontwikkeling, 7, 36-38.
 • Simons, P. R. J. (1994). Leren en instructie in en buiten de school. In: L. Verschaffel (Ed.), Annual meeting of the American educational research association, New Orleans, april 4-8, 1994. Pedagogische Studiën, 5, 375-392.
 • Simons, P. R. J., & Thijssen, J. G. L. (1993). Opleiden in organisaties. In F. Kluytmans & C. Hancké (Red.), Leerboek Personeels Management (pp. 309-325). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, Open Universiteit.
 • Simons, P. R. J. (1992). Leren ziekenverzorgende te worden via een part-time opleiding: enkele onderwijskundige overwegingen. In A. J. C. M. de Jongh (Red.), De part-time opleiding tot ziekenverzorgende, (pp. 16-24). Rotterdam: De Schans.
 • Simons, P. R. J. (1991). Het opleiden van volwassenen. In Losbladig onderwijskundig Lexicon II. A 2500 1-20. Alphen aan de rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
 • Gunther-Moor, L., Dijkman, T., & Simons, P. R. J. (1991). Opleiden voor de Nederlandse politie: een onderzoek aan de vooravond van de regiovorming. Lochem: Van den Brink.
 • Simons, P. R. J. (1991). Cultuurverschillen en opleidingen. HRD-nieuwsbrief, 2, 17-24.Simons, P. R. J. (Red.) (1990). Leren leren in een lerende organisatie. In C. Aarnoutse & M. Voeten (Red.), Gaat en onderwijst: liber amicorum voor dr. M.C.J. Mommers (pp. 219-233). Tilburg: Zwijsen.
 • Snoek, J., & Simons, P. R. J. (1989). Functies en taken van bedrijfsopleiders. Opleiding en Ontwikkeling, 2, 30-34.
 • Simons, P. R. J.,Corstiaans, B., & Thijssen, J. G. L. (1989). Opleiden in arbeidsorganisaties. Open Universiteit Leereenheid 38, Cursus Personeelswetenschappen.
 • Simons, P. R. J. (1988). Onderzoek van opleidingsleerprocessen. In J. M. Pieters (Red.). Onderzoek naar leren en instructie in arbeidsorganisaties (pp. 7-28). Enschede: Universiteit Twente/OTG Onderwijsleerprocessen.
 • Simons, P. R. J. (1988). Opleidingskunde of opleidingstheorie? In J.J. Kessels & C. Smit (Red.), Handboek voor opleiders. Deventer: Van Loghum Slaterus.